Réunion

Ostrov Réunion je malebnou severozápadní branou do Indického oceánu. Pojďme si o něm něco bližšího říci.

Historie

O ostrově Réunion věděli již Arabové v desátém století, kdy jej pojmenovali Adna Al Maghribain, tedy Západní ostrov. Ovšem obsazen a osídlen byl až Francouzi před polovinou sedmnáctého století a dali mu jméno Ile Bourbon. Ostrov pro ně měl klíčovou roli při obsazování a kolonizaci Madagaskaru – byl pro ně výchozí stanicí. Brzy na to sem začali Francouzi svážet africké černošské otroky pro práci na cukrových plantážích.

Po událostech a změnách při Velké francouzské revoluci dostal ostrov nové jméno - La Réunion. Období Napoleona znamenalo bouřlivý vývoj i pro ostrov - nejdříve byl roku 1801 přejmenován na Ile Bonaparte. Po Napoleonově pádu se ostrova zmocnili Britové, ale po Vídeňském kongresu ho v roce 1815 opět vrací Francii jako Ile Bourbon. Další revoluce, tentokrát v roce 1848 dala ostrovu již definitivní jméno La Réunion. Částečné samostatnosti nabyl ostrov po skončení druhé světové války, která předznamenala konec Francie jako koloniální mocnosti. Od roku 1946 se totiž ostrov získal statut francouzského zámořského departmentu, kterým je dodnes.

Obyvatelstvo, menšiny a náboženství

Přestože je Réunion vcelku malý a má spíš drsnější charakter, je velmi hustě osídlený. Dokládá to ostatně i jeho hustota osídlení, která činí přibližně 320 obyvatel na čtvereční kilometr, což ve výsledku čítá na 785 000 stálých obyvatel. Populaci tvoří hlavně Kreolové – místní etnická skupina mající 40 % v populaci. Druhou největší skupinou jsou Evropané, většinou Francouzi, čítající asi 35 %. Velkou menšinou jsou Indové (20 %), dále pak Číňané a Arabové. V naprosté většině se jedná o potomky přistěhovalců, kteří sem přišli hlavně v 18. století.

Na Réunionu majoritní Kreolové jsou zvláštní etnickou skupinou vyskytující se na ostrovech v Indickém oceánu. Jedná se vcelku o mladou a velmi nesourodou skupinu typickou právě pro obyvatele indooceánských ostrovů. Jedná o míšence Afričanů, Indů, Arabů a Evropanů.

Každému čtenáři je již asi jasné, že pluralita místních náboženství bude odpovídat národnostnímu složení. Díky kolonizaci a dodnes velkého vlivu Francouzů je na ostrově přítomen ve velké míře katolicizmus. Domorodí Kreolové jsou ale částečně věrní Islámu a Indové zase hinduismu a buddhismu. Proto v každém větším městě na ostrově najdeme vedle sebe kostely, hindské chrámy i mešity, přičemž platí všeobecná tolerance.

Politická situace

V politickém světovém systému patří Ile Réunion pod Francii, kdy je jedním z 26 francouzských regionů a zároveň jeden ze čtyř zámořských departmentů Francie. Za dění na ostrově odpovídá francouzský ministr pro zámořské departmenty. Jelikož Réunion patří pod Francii, jsou jeho stálí obyvatelé plně právoplatnými občany Francie. A jako takoví jsou samozřejmě zastoupeni ve francouzském parlamentu pěti poslanci a třemi senátory. Ostrov má jako department i vlastní vládu. Ta má 36 členů a je volena místními občany. V čele ostrovní vlády stojí prefekt, ten jako jediný je jmenovaný „z vrchu“ francouzskou vládou.

Střediska

Hlavním městem ostrova je Saint Denis ležící na severním pobřeží. Hlavní město Réunionu je přirozeně se svými 170 000 obyvateli politickou, obchodní, hospodářskou a samozřejmě i společenskou metropolí ostrova. Je zde přístav i mezinárodní letiště Roland Garros.

Hlavním střediskem jižní části ostrova je Saint Pierre, kde najdeme i druhé letiště Saint Pierre Pierrefonds. Letiště je menší a spíše „lokální.“ Jeho rolí jsou hlavně lety vyhlídkové a kyvadlové lety mezi Réunionem a Mauritiem. V Le Portu, jak název města napovídá, najdete hlavní přístav ostrova. Míří od něj všechny dopravní, civilní i nákladní lodě mířící na Réunion. Le Port je i hlavní průmyslovou zónou celého ostrova. Na západním pobřeží najdete několik malých a příjemných městeček, jako je například Saint Gilles a La Saline les Bains nebo Saint Leu. Patří mezi nejnavštěvovanější a nejznámější turistická letoviska ostrova.

Koupání na Réunionu

Reunion stále není tak zpropagovaný a notoricky známý jako Seychely nebo Mauritius, ale i zde naleznete spoustu krásných písčitých pláží pro odpočinek u moře. Koupat se zde můžete prakticky kdekoliv, vyjma celé východní a jižní i severovýchodní části ostrova, kde pláže jaksi chybí.

Koupání na jihovýchodě pod svahy vulkánu se také příliš nedoporučuje. Láva zde vyvřelá tuhla v moři do ostrých útesů, které jsou při koupání životu nebezpečné. Přesto návštěvu doporučujeme, jelikož sopečné útesy a skaliska jsou na pohled velmi pěkná. Podél pobřeží je navíc bičováno silnými oceánskými vlnami.

Koupání sever

Zbytek pobřeží je ale malým rájem. Zvláště na severu, kde první pláž začíná už u hlavního města. Ta ale má silně městský charakter, což sebou vedle zástupů místních přináší i další problémy velkých měst. Nejlepší pláže naleznete jižně od Saint Paul až po Saint Joseph. Pláže jsou chráněny přírodními korálovými útesy táhnoucími se sto až pět set metrů od pláže, takže nehrozí nebezpečí velkých oceánských vln a zpětných proudů. Réunion zde tak nabízí klidnou a bezpečnou lagunu, což ocení hlavně rodiny s malými dětmi nebo slabší plavci. Na své si přijdou i fandové přírody, na které čeká krásný bílý korálový útes vytvářející bohaté podmínky pro život nejrůznějších mořských živočichů. Na některých plážích je útes porušen, což přináší skvělé možnosti pro surfaře, jelikož vlny zde mohou dosahovat výšky až čtyř metrů.

Koupání západ

Západní pláže jsou tvořené hlavně bílým pískem, kde teplota vody dosahuje až 28 °C. Některé západní pláže nabízejí i velmi raritní černý písek lávového původu. V oblasti najdeme i nejznámější a nejkrásnější pláž Boucan Canot. Leží severně od letoviska Saint Gilles les Bains. Pláž nabízí také několik moderních hotelů a restaurací. Dalším velmi zajímavým a pěkným místem pro koupání v moři je město L´Etang Salé les Bains. Ta nabízí možnost koupat se na pláži s pověstným černým pískem. Navíc není tak zpropagovaná a oblíbená turisty, takže je zde méně lidí a větší klid.

Náhodné fotky z vašich cest

Francie_59
Francie_35
Francie_55
Francie_7