Celní předpisy ve Francii

Od celních poplatků je osvobozen neobchodní dovoz.

Podle nařízení č. 1889/2005 Evropského parlamentu a Rady, platného od 15. června 2007, se snížil na 10 000 EUR limit hotovosti převážené přes hranice Evropské unie bez povinnosti ohlásit tuto skutečnost celním orgánům. Hotovostí se rozumí jakákoli měna, šeky, cestovní šeky, peněžní poukázky směnitelné za hotové peníze, cenné papíry na doručitele a jiné snadno směnitelné hodnoty, ale také vysoce hodnotné komodity jako drahé kovy nebo drahé kameny.
Členské státy EU mají možnost upravit danou problematiku vnitrostátními předpisy. V případě Francie (čl. 464 a 465 francouzského celního zákoníku) jsou pravidla podstatně přísnější.

Povinnosti ohlásit hotovost nad 10 000 EUR celním orgánům podléhají všechny osoby překračující francouzské hranice (včetně občanů EU), a to bez ohledu na to, zda jde o vnitřní či vnější hranice EU.
Uvedený limit je stanoven na osobu pouze pro případ, že projíždí samostatně. Projíždí-li skupina lidí v příbuzenském vztahu nebo se
společným ekonomickým zájmem, platí limit pro celou skupinu dohromady.
Ohlášení je nutno provést osobně na celnici při vstupu do země či při výstupu z ní nebo písemně, a to nejpozději 15 dnů před překročením hranic na adrese:

SETICE
Service des titres du commerce extérieur
14 rue Yves Toudic
75010 PARIS
Francie
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

K žádosti je třeba připojit obálku s adresou odesílatele. Podrobné informace a příslušný formulář (ke stažení zde: Declaration d´argent liquide 13426.pdf )jsou k dispozici na webových stránkách francouzské celní správy www.douane.gouv.fr , rubrika "Particuliers", článek Obligation déclarative des sommes, titres ou valeurs.

Při cestování se psem, kočkou nebo fretkou je nutný Evropský pas vydaný a vyplněný veterinářem. Kromě toho musí být zvíře identifikovatelné mikročipem a očkované proti vzteklině. Benzín lze převážet pouze v nádrži auta a v kanystru do množství 10 l. Dovoz a vývoz zvířat, rostlin, léků (kromě těch, které odpovídají osobní potřebě), zbraní a uměleckých předmětů se řídí zvláštními předpisy. Před cestou doporučujeme informovat se u zastupitelského úřadu Francie v Praze a případně si vyžádat příslušná povolení.

převzato z databáze Informace pro turistické cesty konzulárního odboru MZV

Náhodné fotky z vašich cest

Lyon_9
Francie_45
Francie_72
Paříž_61